Kırk Kere Söylersen Olur!

Kırk Kere Söylersen Olur!

Kendi kendine telkin metotlarını kullanarak neler elde edilebilir? (daha&helliip;)
Kendi Kendine Telkin

Kendi Kendine Telkin

Telkin; Sözlüklerde aşılama anlamında açıklanmaktadır. Telkin yoluyla aşılanması istenen şey düşüncedir (fikirdir). Başka bir deyişle: Telkin, bir fikri kabul ettirme çabasıdır. (daha&helliip;)

Subliminal Telkin Nedir?

Subliminal Telkin Nedir?

Subliminal mesaj, kelime anlamıyla başka bir objenin içinde gömülü bir işaret yada mesaj olarak adlandırılabilir.yani anlayacağınız gibi insanın ilk algılama durumunda gizli kalarak bilincin değil de bilinçaltının algılaması üzerine tasarlanmıştır. İlk olarak çıkışı reklam sektörü sayesinde ortaya çıkmıştır. (daha&helliip;)

Telkin ve Bilinçaltı İlişkisi

Telkin ve Bilinçaltı İlişkisi

Telkin bir düşünce kalıbıdır. Kendi içinde anlam ve olumluluk arz eden bir söylemdir. Telkin aynı zamanda yön verici, iddialı – nasıl olmalı, ne olmalı – soru şekillerine cevap verebilen düşünce şeklidir. (daha&helliip;)

Telkin Nedir?

Telkin Nedir?

Telkin Arapça kökenli bir kelime olup, “Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama”, “Bilinç dışı bir sürecin aracılığı ile, kişinin ruhsal veya fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi”, “Aşılamak” anlamlarına gelir. (Bkz. TDK Sözlüğü) (daha&helliip;)

Zamanı İyi Planlama ve Yönetme Telkini

Zamanı İyi Planlama ve Yönetme Telkini

*Zamanımı her zaman dikkatle yönetiyorum.
* Görevlerime önem sırasına göre öncelik tanıyorum. (daha&helliip;)

Ev İşlerini ve Temizliği Sevme Telkini

Ev İşlerini ve Temizliği Sevme Telkini

* Ev işlerini yapmaktan hoşlanıyorum.
* Evi düzenli tutmaktan hoşlanıyorum. (daha&helliip;)

Pozitif Olma Telkini

Pozitif Olma Telkini

* Ben pozitif biriyim.
* Ben iyimserim. (daha&helliip;)